Reklama
 
Blog | Michal Kaplan

Světový den vody: Kapky naděje v loužích chudoby

Víte, že 22. března jsme oslavili Světový den vody? A je vůbec co slavit? V našich končinách stačí otočit kohoutkem a pitnou vodu používáme i na zalévání zahrady. Jiné země takový přepych nemají.

Podle údajů UNICEF nemá 800 milionů lidí přístup k nezávadné pitné vodě a každý třetí obyvatel planety nemá přístup ke kanalizaci. Podle Světové zdravotnické organizace vloni zemřelo 800 tisíc lidí na průjmová onemocnění způsobená špatnou vodou. Přitom těmto úmrtím lze snadno zabránit – nejen lepším přístupem k pitné vodě a lékům proti dehydrataci, ale také lepší hygienou a osvětou.

SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Proto voda a sanitace patří mezi prioritní sektory rozvojové spolupráce, kterou Česko poskytuje do zahraničí. Česká rozvojová agentura vloni na tyto projekty vynaložila téměř 120 milionů Kč, což představuje pětinu všech prostředků. S pomocí českých firem, odborných institucí, nevládních organizací a univerzit jsme realizovali projekty v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Moldavsku, Mongolsku a Kosovu.

Náš přístup se liší podle potřeb každé země. V chudších oblastech, jako je Etiopie a Mongolsko, podnikáme hydrogeologický výzkum a vrtáme studny. Ve středně vyspělých zemích, jako je Moldavsko a Bosna a Hercegovina, se orientujeme na kanalizaci a čističky odpadních vod. Zvláštní místo v našich projektech patří dekontaminaci, tj. odstranění starých ekologických zátěží. Díky kvalitnímu know-how a referencím realizují české firmy dekontaminační projekty už i v rámci projektů OSN.

Ve všech projektech dbáme na udržitelnost. Chceme, aby výsledky našeho projektu přetrvaly i po skončení jeho financování z peněz českých daňových poplatníků. U čističek požadujeme od partnerské strany spolufinancování ve výši 20 až 50% projektu. U studní zase usilujeme, aby celá místní komunita včetně žen byla zapojená do výběru poplatků za vodu. Když budou poplatky příliš vysoké, nebudou ženy pro vodu chodit. Když budou příliš nízké, nezbyde jim na údržbu a opravy vrtu.

Česká republika zlepšila přístup k pitné vodě v jižním regionu Etiopie.

Česká republika zlepšila přístup k pitné vodě v jižním regionu Etiopie.

Sektor vody a sanitace je zvlášť vhodný pro vzájemnou spolupráci podnikatelského a neziskového sektoru. Soukromé firmy přinášejí nezbytné know-how a technologie, zatímco nevládní organizace mohou zajistit osvětu a práci s místní komunitou. Doplňkovým nástrojem je vysílání expertů na státní instituce a vodní úřady v partnerských zemích, stejně jako spolupráce na úrovni univerzit, tj. zkvalitňování výuky hydrologie a souvisejících oborů.

Bez zdrojů pitné vody by lidé byli odkázáni na náhradní řešení – buď by dováželi dražší vodu v cisternách, což by je stálo peníze. Nebo by jejich děti chodily pro vodu, což by je stálo čas. V nejhorším případě by pili ze špinavých zdrojů, což by je stálo zdraví. Investice do vody a sanitace má proto ohromný multiplikační účinek. Nejde jen o vodu samotnou, ale také o zdraví, čas a energii, které chudí lidé mohou věnovat jiným, produktivnějším, činnostem. Proto přístup k pitné vodě a sanitaci zůstává prioritou naší rozvojové spolupráce.

Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury, CzechAid

Reklama