Reklama
 
Blog | Michal Kaplan

Jaký byl rok 2016 v boji proti chudobě?

„Když nemůžete nakrmit tisíc lidí, nakrmte aspoň jednoho”, zní heslo humanitární pomoci. Na světovém humanitárním summitu, který se konal v dubnu 2016 v Istanbulu, se lídři světa ve stínu syrské krize dohodli na rychlejší a pružnější odezvě. Součástí „velké humanitární dohody” je také prevence a budování odolnosti. Nejlepší obranou před katastrofami je ekonomický rozvoj, jak dokazuje srovnání nedávných zemětřesení v Japonsku a Nepálu.

Přestože konflikty na Blízkém východě pokračují, přinesl rozvojový rok 2016 i nadějné zprávy. Kolumbie napodruhé přijala mírovou dohodu, která po půlstoletí ukončila válku s povstalci. Myanmar, který prošel politickou transformací, byl s 8,5% nejrychleji rostoucím trhem světa. Obecně se však perspektivy rozvojových zemí spíše zhoršily. A nebylo to pouze jejich vinou, vliv měly i dvě největší ekonomiky světa.

Vyšší úroky, které nastavil americký FED, lákají zpět kapitál z rozvojových zemí. Aby udržely své měny, musí tyto země utahovat měnovou politiku. V Indii se k tomu přidala nepříliš zvládnutá výměna bankovek. Čínská ekonomika se transformuje z exportního do spotřebitelského modelu. Pokles poptávky a cen surovin následně dopadá na producenty z ostatních zemí. Prosincové rozhodnutí OPEC omezit těžbu ropy zase nerady vidí země, které ropu dovážejí. Indonésie, Egypt a další alespoň využily příznivého období, aby snížily neefektivní palivové dotace.

Reklama

Uvedené trendy se dotkly také partnerských zemí české rozvojové spolupráce. Mongolsko a Zambie patří k vývozcům nerostných surovin. Zambijské zemědělce navíc postihlo sucho v důsledku klimatického fenoménu El Niño. Nová legislativa v Kambodži zkomplikovala působení zahraničních nevládních organizací. K nepokojům došlo v Etiopii, na což tamní vláda reagovala vyhlášením výjimečného stavu.

Naši sousedé na Balkáně a ve východní Evropě zase bedlivě sledují vývoj v Evropské unii. Obavy, že se Unie zahledí vnitřními problémy a uzavře před okolním světem, se zatím nevyplnily. Ve smršti zpráv o britském odchodu z EU trochu zapadlo, že Bosna a Hercegovina v únoru 2016 podala přihlášku ke vstupu. Prosincové rozhodnutí členských států EU zase otevřelo cestu k bezvízovému styku pro Gruzii a Ukrajinu.

Rok 2016 byl pro českou rozvojovou spolupráci dobrým rokem. Organizace OECD nás ocenila jako „empatického donora”, který dokáže efektivně pomáhat. Po mnoha letech stagnace česká vláda schválila navyšování rozpočtu na dvoustrannou pomoc. Česká rozvojová agentura byla personálně posílena a začíná své pracovníky vysílat do zahraničí. Pocházíme akreditací, která nám umožní čerpat rozvojové prostředky Evropské komise. Do roku 2017 tak můžeme hledět se zdravým optimizmem.

Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury, CzechAidCRA PF cz