Reklama
 
Blog | Michal Kaplan

Jak naložit s výzvami dnešního světa

Britský odchod z Evropské unie a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem mnoho lidí překvapilo. Změny nálad společnosti a krize vládnoucích elit se však neomezují pouze na bohaté západní země. V Brazílii byla odvolána prezidentka, v Jihoafrické republice to hrozí, v Turecku došlo k pokusu o puč, v Thajsku vládnou vojáci, na Filipínách zase populistický prezident. Všechny tyto rozvojové země byly donedávna dávány za příklad úspěšného boje za svobodu a proti chudobě. Co se vlastně ve světě děje?

Můžeme vypozorovat tři trendy. Zaprvé, rostoucí nerovnost či pocit nerovnosti ve většině zemí. Samotné zvyšování životní úrovně nestačí, pokud je rozdělení bohatství nerovnoměrné. Ve světě sice žije méně chudých lidí než kdykoliv předtím, ale nůžky mezi bohatými a chudými se přesto rozevírají. Technologický pokrok vytěsňuje tradiční pracovní místa střední třídy. Globalizace dokázala vyrovnat rozdíly mezi zeměmi, ale prohloubila nerovnost uvnitř zemí.

Chudé země na jihu jsou na severu chápány spíše jako hrozba, nikoliv příležitost. To je druhý znepokojivý trend. Terorizmus, infekční choroby či nelegální migrace jsou vážné problémy.  Ale rozvojový svět nabízí i skvělé příležitosti. Vloni rostl tempem 4% ročně, což je dvojnásobek růstu vyspělých zemí. Je paradoxní, že investoři raději nakupují americké dluhopisy s téměř nulovým úrokem, když mohou získat daleko více chytrými investicemi v rozvojových zemích.

Třetím trendem je sílící izolacionizmus a klesající ochota řešit problémy formou mezinárodní spolupráce. Liberalizace obchodu se stala základem prosperity v druhé polovině dvacátého století. V novém století se však nepodařilo dojednat téměř žádnou multilaterální dohodu a i regionální obchodní dohody se zdají být u ledu. Stejně tak zažíváme odklon od univerzální ochrany lidských práv. Několik afrických zemí nedávno oznámilo odchod z mezinárodního trestního soudu.

Etiopie_zemedelstvi

Česká rozvojová agentura pomáhá dvanácti rozvojovým a méně vyspělým zemím v Evropě, Asii, Blízkém Východě a Africe.

Co s tím má společného naše rozvojová spolupráce? V České rozvojové agentuře se snažíme přispět k řešení globálních problémů. Podporujeme mezinárodní spolupráci, nikoliv izolacionizmus. Pomáháme Moldavsku a Gruzii co nejvíce využít dohody o volném obchodu, které podepsaly s Evropskou unií. Zlepšujeme přístup k pitné vodě v Etiopii a tím předcházíme migraci obyvatel do měst a ciziny. Snižujeme rizika vstupu na rozvojové trhy pro firmy, které jsou ochotné tam investovat.

Jinými slovy, nabízíme odpovědi na výzvy dnešního světa. Nikoliv jednoduchá hesla, ale komplexní řešení komplexních problémů.

Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury, CzechAid

 

Reklama