Reklama
 
Blog | Michal Kaplan

Deset zpráv z Afriky, které byste nečekali

Koncem května se v Praze uskuteční řada akcí ke Dni Afriky, včetně mezinárodní konference Afrika jako partner v Černínském paláci. Jejich cílem je představit Afriku české veřejnosti jako kontinent příležitostí, nikoliv hrozeb. Je pravda, že Afrika je stále nejchudší částí světa. Bohužel, média si většinou vybírají negativní zprávy. Občanské války, státní převraty, infekční choroby a hladomory. To však není pravý obrázek Afriky. Kontinent nabízí i pozitivní zprávy, a to ze všech oblastí lidské činnosti. Ať již jde o hospodářství, politiku, společnost či přírodu. Posuďte sami:

1. Ekonomickému růstu v Africe se daří

V první dekádě 21. století Afrika ztrojnásobila rychlost růstu příjmu na hlavu (58%) oproti poslední dekádě 20. století (17%). Africká ekonomika za posledních deset let rostla průměrně o 5,1% ročně.

Od roku 2000 se 31 milionů Afričanů zařadilo mezi střední třídu, do roku 2020 jich bude 128 milionů.

Za posledních dvacet let vykazuje Mosambik ekonomický růst kolem 8% ročně, díky němuž se 3 miliony lidí dostaly z extrémní chudoby.

2. Afrika má vzdělanější děti a mládež

Benin, Madagaskar a dalších šest zemí více než zdvojnásobily poměr žáků, kteří dokončí základní školu. 40% Afričanů již má střední nebo vysokoškolské vzdělání.

Gramotnost mezi mladými Ghaňany se zvýšila o 10% během sedmi let. V Zimbabwe dosáhla gramotnost obyvatel 99%.

3. Více zdraví a méně chorob v Africe

Dětská úmrtnost na Madagaskaru se snížila o 60% mezi lety 1990 až 2009. Průměrný počet dětí na jednu africkou ženu se snížil ze sedmi v roce 1980 na pět v roce 2009.

V Zambii téměř každé druhé dítě spí pod sítí proti malárii. Eritrea snížila úmrtnost na malárii o 80% mezi lety 2001 a 2006.

V Namibii se počet antivirové terapie u nakažených HIV zvýšil během čtyř let z 1% na 88% nemocných. Uganda za poslední dekádu prodloužila průměrný věk dožití o 8 let.

Vakcinace proti spalničkám se v jihoafrických zemích zvýšila z 30% v roce 2000 na dnešních téměř 100%, což zachrání 300 dětských životů každý den.

4. Postavení žen v africké společnosti se zlepšuje

V Tanzanii dosahuje participace žen na trhu práce 82%. Ve rwandském parlamentu mají ženy zastoupení 56% křesel.

Somálsko se v roce 2012 stalo další zemí, které oficiálně zakázalo ženskou obřízku, kterou do té doby podstoupilo až 96% místních žen.

Etiopská finanční instituce ACSI již dvacet let poskytuje mikropůjčky v průměrné hodnotě 250 dolarů, přičemž 60% příjemců jsou ženy.

5. Technologický pokrok se Africe nevyhýbá

V Namibii připadá 239 počítačů na 1000 obyvatel a v Mali má přes 72% lidí přístup k internetu. Přes 2/3 Keňanů používají mobilní bankovnictví.

Senegal úspěšně zprivatizoval telekomunikační společnost Sonatel a národní elektrickou společnost Sénélac, což významně zlepšilo dostupnost těchto služeb v zemi.

V jihozápadní Africe se rozšířily levné solární panely Indigos, které na bázi poplatků (pay-as-you-go) umožňují dobít drobné spotřebiče.

6. Afrika je schopná chránit svoje přírodní zdroje

Rwanda znovunastartovala turistiku zaměřenou na horské gorily, která ji vydělává více než export kávy či čaje.

Na summitu v Botswaně se africké vlády dohodly na „nulové toleranci“ v boji proti nelegálnímu lovu slonů.

Začala se vysazovat 6500 km dlouhá a 16 kilometrů hluboká zeď ze stromů a keřů, která protne jedenáct zemí Sahelu a pomůže bránit erozi a rozšiřování pouště.

7. Produktivita afrického zemědělství roste

Afrika není zdaleka jen poušť, naopak na kontinentě se nachází 60% světové plochy neobdělávané úrodné půdy.

Po desetiletí stabilního růstu Burkina Faso úspěšně diverzifikuje svou závislost na bavlně a začíná pěstovat další zemědělské plodiny.

Každá třetí řezaná květina prodaná v Evropě pochází z Keni a hortikulturní sektor vydělává Keni cca 1 miliardu dolarů ročně.

8. Podnikat v Africe je stále snadnější

Ve Rwandě stačí na spuštění podnikání pouze tři dny. Niger je schopný proclít vyvážené zboží v průměru za 2,6 dne.

Díky programu KickStart na zavlažovací pumpy bylo v západní Africe nastartována 83 tisíc malých zemědělských podniků a celkem 400 tisíc lidí se vymanilo z chudoby.

Projekt zásobování vodou města Ouagadougou zvýšil přístup k vodě z 30% na 94% obyvatel, přičemž splatnost faktur dosahuje 96%.

9. Obchod uvnitř a vně Afriky roste

Obchod mezi africkými zeměmi navzájem rostl o 13% ročně za poslední dekádu, což je rychleji než celosvětový obchod.

Uganda zvýšila mezi lety 1995 a 2005 export ryb desetinásobně a sektor poskytuje obživu pro 1,2 milionů lidí.

Automobilový průmysl zaměstnává v Maroku 60 tisíc lidí. Lesotho během šesti let zvýšilo export oblečení do USA čtyřnásobně.

10. Lepší vládnutí a méně konfliktů v Africe

Moderní technologie a metoda QuickCount výrazně zvýšila transparentnost prezidentských voleb v Nigérii, díky čemuž došlo ke klidnému předání moci.

Kanadská organizace vyrábí protézy pro ugandské oběti nášlapných min metodou 3D tisku, která je zlevňuje ze 5 tisíc na 300 dolarů.

Po dvou dekádách neutuchajícího úsilí, podpořeného organizací Halo Trust, byl v září 2015 Mosambik oficiálně prohlášen za vyčištěný od všech min.

Zdroje: Světová banka, The Guardian, positivenews.org.uk

Film Shashame promítáme 24. května ve Francouzském institutu v Praze.

Více informací naleznete na facebooku CzechAid.

Zaujaly Vás pozitivní zprávy z Afriky? Přijďte se podívat na dokumentární film Shashamane o potomcích afrických otroků, kteří hledají své kořeny v Etiopii. Promítáme ho ve středu 24. května ve Francouzském institutu v Praze.

Reklama