Reklama
 
Blog | Michal Kaplan

Co by Peter Drucker řekl o řízení rozvojové agentury?

Každý manažer se chlubí, že má na nočním stolku rozevřenu jeho knihu a v kanceláři vylepen jeho citát. Ať je to pravda, či nikoliv, Peter Drucker patří k myšlenkovým otcům moderního managementu. Drucker se věnoval především řízení firem, ovšem nevyhýbal se ani politickým, sociálním a environmentálním tématům.

Strategie ČRA: více zdrojů, efektivní řešení, lepší výsledky.

Strategická vize ČRA: větší kapacity, efektivní řešení, lepší výsledky.

Jelikož po čtyřech letech končí moje mise v čele České rozvojové agentury, dovolím si ji zhodnotit pohledem Petera Druckera. Poslouží mi k tomu jeho nejslavnější citáty. Co z nich bylo v mé práci manažera-rozvojáře relevantní, a co nikoliv? Čím se liší řízení státní organizace, která plní veřejnou službu, od soukromé firmy, která dosahuje zisk?

Citát 1: „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je ji vytvořit“. Změna a reakce na ní je podstatou podnikání a ne jinak tomu je i v rozvojové branži. Základem utváření budoucnosti je dobrá strategie, která je založená na atraktivní vizi. Jsem rád, že vláda v listopadu 2015 přijala moji vizi posilování kapacit České rozvojové agentury.

Citát 2: „Plánování není o rozhodnutích v budoucnu, nýbrž o budoucnosti dnešních rozhodnutí“. Jedním z hlavních rozhodnutí, která ovlivní budoucnost České rozvojové spolupráce, bylo rozhodnutí se ucházet o evropskou akreditaci. Akreditace u Evropské komise otevírá pro agenturu a její partnery spoustu nových příležitostí.

Citát 3: „Nestačí dělat věci správně, pokud neděláte správné věci“. Zde jsem s Druckerem za jedno. Účelnost (dělat správné věci) a hospodárnost (dělat věci správně) patří k základním evaluačním kritériím, pomocí nichž agentura hodnotí všechny své rozvojové programy a projekty. K dalším kritériím patří dopad a udržitelnost.

„Chudoba neznamená jen málo peněz, ale také nemoci, násilí a nedůstojné podmínky k životu. Lidstvo má poprvé v historii znalosti i prostředky, aby extrémní chudobu vymýtilo. Jsem hrdý, že k tomuto cíli přispívá i Česká rozvojová agentura.”

„Chudoba neznamená jen málo peněz, ale také nemoci, násilí a nedůstojné podmínky k životu. Lidstvo má poprvé v historii znalosti i prostředky, aby extrémní chudobu vymýtilo. Jsem hrdý, že k tomuto cíli přispívá i Česká rozvojová agentura.”

Citát 4: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit“. Řada manažerů ve státní správě namítá, že veřejné služby přeci nelze měřit jako šroubky v továrně. Ovšem tím jen zakrývají svoji neschopnost. Já jsem zjistil, že měřit lze i tak komplexní obor jako rozvojovou spolupráci. Proto agentura přijala sérií měřitelných indikátorů a benchmarků.

Citát 5: „Výsledků nedosáhnete, když řešíte problémy, nýbrž když využíváte příležitosti“. Zde je to půl na půl. Zatímco firmy vidí v rozvojovém světě příležitost všude, my pouze tam, kde má jejich podnikání pozitivní sociální a environmentální dopad. Když v Africe vytěžíte vzácné dřevo, dosáhnete zisk, ale ne vždy tím pomůžete zlepšit život místní komunitě.

Citát 6: „Inovátor vždy hledá změnu, reaguje na ni a vidí v ní příležitost, nikoliv ohrožení“. Zde s Druckerem souhlasím. Prostředí pro rozvojovou spolupráci se neustále mění. Již není chápána jako charita, nýbrž jako investice. Agentura proto inovovala své postupy a spustila nové nástroje jako je program partnerství pro soukromý sektor (tak zvaný B2B).

Kolektiv zaměstnanců ČRA na výjezdním zasedání.

Kolektiv zaměstnanců ČRA na výjezdním zasedání.

Citát 7: „Vědomosti jsou klíčové a nejtěžší je naučit lidi, jak se mají učit“. Podpora vzdělávání, školení a kariérního rozvoje zaměstnanců byla jedna z prvních věcí, kterou jsem v agentuře zavedl. Vědomosti jsme si vyměňovali i s ostatními zahraničními agenturami. Tím se rozvojová spolupráce liší od konkurenčního prostředí firem.

Citát 8: „Nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno“. Jedná se o všeobecnou moudrost, ať v podnikání či v rodině. Pro rozvojovou agenturu je klíčové rozumět, co potřebují chudí lidé v chudých zemích. Abychom jim byli blíže a uměli jim lépe naslouchat, začínáme vysílat svoje vlastní zaměstnance na ambasády.

Citát 9: „Základem podnikání je zákazník, on sám dává zaměstnání“. Zde jsme se s Druckerem trochu minuli. Peníze nám sice dává český stát a daňoví poplatníci, ale našimi klienty jsou chudí lidé v chudých zemích. Hlavním cílem rozvojové agentury je odstranit chudobu, tudíž ztratit smysl pro svou existenci. To o sobě nedokáže říct žádná firma.

Citát 10: „Úkolem organizace je umožnit podávat obyčejným lidem neobyčejné výsledky“. Žádná organizace nemůže záviset na super-jedincích. Pokud by odešli, zhroutila by se. Ani šéfové nesmí propadnout iluzi nenahraditelnosti. Moje etapa končí, ale Česká rozvojová agentura zůstane skvělou organizací i v budoucnu.

Zpráva rekapituluje hlavní výsledky agentury za poslední čtyři roky.

Zpráva rekapituluje výsledky agentury za poslední čtyři roky.

Nevím, co by Peter Drucker řekl o řízení rozvojové agentury. Jako manažer-rozvojář jsem se jeho radami inspiroval, ovšem ne doslova. Státní organizace potřebuje schopné manažery, ale nelze ji řídit úplně jako firmu. Mluvit o příležitostech je v módě, ale musíme se vždy ptát: „Příležitosti pro koho? Kdo je náš klient? A co je naše poslání?“. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na Zprávu o řízení České rozvojové agentury za období 2013 až 2017.

Přeji svým kolegům a nástupcům v České rozvojové agentuře hodně zdaru. Můj blog však tímto nekončí, protože „diplomatem, který věří, že mezinárodní vztahy nejsou hra s nulovým součtem,” zůstávám. Brzo se můžete těšit na pokračování.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama